"When One Teaches, Two Learn"

İlköğretim Ortaöğretim Lise - İngilizce

İlköğretim, orta öğretim ve lise İngilizce Okulu

Öğretim Yılı Boyunca İlköğretim, orta öğretim ve lise öğrencilerimiz için İngilizce Okulu!

2014-2015 Öğretim Yılı İngilizce Okulu programı öğrencilerimizi çocukluk ve gençlik dönemlerinde konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi, yabancı dil için sağlam bir altyapı oluşturarak geleceğe hazırlamayı hedefler.

Bütün bir öğretim yılı boyunca!         Bizimle İngilizce öğrenin!

  • Seçkin öğretmen kadrosu
  • Seviye ve yaşa göre sınıflar
  • Çeşitli aktiviteler ve oyunlarla desteklenen iletişimi temel alan program
  • Güncel yabancı dil öğretim metotlarına göre uluslararası tanınmış yayın evleri tarafından yaş gruplarına uygun hazırlanmış kitaplar

 

Öğrencilerimize

  • dil öğrenmeyi sevdirmeyi,
  • dil öğreniminde sonraki aşamalar için sağlam temeller atmayı, 
  • duyduklarını anlayabilme,
  • günlük konuşmaları yapabilme,
  • temel ihtiyaçları söyleyebilme

becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz.